22.02.2017 - Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Шумен-Варна

Конкурс за поддръжка на оптична кабелна линия (ОКЛ ) Шумен-Варна

Покана